سه شنبه ۲ مرداد ۱۴۰۳
 
  زیست آزمون پلیمر  
 
 
 
شرکت زیست آزمون پلیمر تولید کننده محصولات یکبار مصرف استریل پزشکی و آزمایشگاهی فعالیت خود را از سال 1384 در زمینه تولید محصولات
یکبار مصرف استریل آزمایشگاهی آغازوتلاش نموده است تاآغازگر فصل جدیدی درصنعت تولید تجهیزات یکبارمصرف پزشکی و آزمایشگاهی باشد وبا
رعایت اصول احترام به کیفیت جهت دستیابی به استانداردها ، احترام به تعهدات و تحویل به موقع کالا و تاکیدبراصل مشتری مداری وتوجه ویژه به
پایداری ارتباط بامشتری ،بتواندرضایت مشتریان خودرافراهم نمایند مامشتاق به گفتگو و همفکری بامشتریان بوده ،روابط ماندگارراارج نهاده وامیدواریم
بتوانیم ازاین طریق خدمتی قابل قبول به جامعه محترم آزمایشگاههای تشخیص پزشکی سراسرکشورنماییم .
 
     
Design and Development By Doicom