سه شنبه ۲ مرداد ۱۴۰۳
شهرنام نمایندگیتلفن تماس 1تلفن تماس 2موبایل
اردبیلنوین آزما پژوهان 04512251130  
اردبیلنوین آزماپژوهان0451-22511300451-2251131 
ارومیهشرکت بارنارد0441-22211760  
اصفهانپاستورساعی0311-2201482  
بندرعباسشرکت گابریک نوین تاش0761-2254052 09177671614
تبریزپژوهان طب 0411-5542321  
تهرانشرکت بهارآزما8833359088333599 
تهرانشرکت پخش یاسر8898894188988942 
تهرانشرکت پخش کوثر6693906866939088 
تهرانشرکت مهان شیمی6604053766087993 
تهرانشرکت پارس پیوند6657045766570459 
تهرانشرکت بدیع طب88745871  
تهرانشرکت آریانیکان پارس6691374766913751 
تهرانشرکت تهران رامفر66466914  
تهرانمهیارطب پارس 66089240  
تهرانتجهیزاندیش یاران 66906331  
تهرانشرکت پخش رپید66907419  
شهرکردشرکت کامیارشهرکردo381-2252939 09133023400
قزوینشرکت سهندقزوین0281-33384320281-333939309121810246
مشهدهورمون آزما 05138525264  
همدان تجهیزات پزشکی مسکوچی 08138250068  
یزدیزدطب0351-62203450351-626442809131514320

 
 

Design and Development By Doicom